מבנה נוסף לחברת מוטי עמר

התחדשנו במבנה נוסף צמוד למבנה הקיים זה תמונות מטקס קביעת מזוזה והרמת כוסית